AVÍS LEGAL

"El CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA compleix amb la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal i amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En compliment del deure d’informació previst a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, comuniquem que el responsable i propietari de la web, des d’on es pot consultar la informació que hi està allotjada i descarregar diferents aplicacions, és el Consorci del Barri de la Mina, amb NIF número P-0800080-D, i amb adreça al carrer Mar núm. 12, Entl, de Sant Adrià del Besòs, (08930 Barcelona), amb els dominis d’internet www.barrimina.cat i www.barrimina.org, i que atén les comunicacions dels usuaris o interessats a través de la direcció: consorci@barrimina.cat"