Se centra en dinamitzar el comerç de proximitat, actualitzar-lo i diversificar-lo. D'aquí el treball amb l'Associació de Comerciants per crear un teixit associatiu que protagonitzi aquestes millores. L'ocupació dels nous locals de la Rambla de la Mina serà clau per donar vida al nou eix de relació creat al barri.

Cal millorar la xarxa d'activitat econòmica en el mateix barri i facilitar eines i instruments suficients a l'activitat comercial i de serveis. Així mateix, s'han de crear noves activitats econòmiques que donin resposta als canvis i necessitats del nou entorn urbà:

• Impulsar activitats de nova creació i fomentar l'autoocupació.

• Regularitzar l'activitat de la venda ambulant.

• Dinamitzar el teixit comercial.

 

Projecte de dinamització comercial