PROJECTE DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL

 

El suport al teixit comercial existent, amb l’objectiu de millorar-ne la gestió i la viabilitat, inclou la informació i formació en marxandatge, gestió i càlcul de beneficis i preus, i l’afavoriment de l’accés a ajuts externs per a la renovació i actualització dels negocis.

Les accions encaminades a la dinamització del comerç existent comporten la consolidació del teixit comercial i la seva organització a través de l’Associació de Comerciants del barri de la Mina, la creació d’una imatge comuna que identifiqui el teixit comercial del barri, i la realització de campanyes de suport i estudi de comportaments de compra de la població del barri.