Anunci per la contractació d'obres d'un centre de transformació per a l'edifici en construcció Biblioteca-Centre Cultural del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

 

 

  Plec de clàusules administratives.doc

  DOGC núm. 4899 - 07/06/2007

  Dossier documentatiu

 

Consorci del barri de la Mina
.