Obres de demolició d'una part de les edificacions de Can Có del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

 

  Plec de clàusules administratives.doc

  Plec de cláusules técniques.doc

  DOGC núm. 4899 - 07-06-2007

  Fotografia de situació

  Plànol de situació 1

  Plànol de situació 2

 

Consorci del barri de la Mina
.