Una dotzena de candidats de perfils diversos vinculats als serveis de la Xarxa sociolaboral del Consorci han seguit un taller impartit pels tècnics de Prospecció d’empreses, amb mires a obtenir un lloc de treball en una important cadena de supermercats. El procés de selecció per part de l’empresa s’està fent aquests dies.

 

 

La companyia per tal de reforçar la plantilla cerca persones polivalents, capaces d’ocupar distints llocs de feina per fer rotacions i cobrir suplències de baixes i vacances. L’oferta resulta molt convenient per a la gent de la Mina perquè és per treballar als seus centres de Sant Adrià mateix i dels municipis propers de Badalona i Santa Coloma. Es tracta d’una empresa amb la qual el Consorci hi té signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual, d’una banda, l’empresa facilita una via especial d’accés al procés de selecció i, de l’altra, el Consorci garanteix, primer, una preselecció dels candidats i, després, el seguiment de la incorporació en el cas que hi hagi contractació.

 

 

 

Millorar les oportunitats per superar la selecció

El taller per preparar els candidats al procés de selecció s’ha fet al llarg d’una setmana, durant la qual, en grups de cinc s’han simulat les dinàmiques de grup que les empreses fan servir per detectar competències personals i descartar aspirants. I, individualment, s’ha practicat l’entrevista personal que és la prova final i definitiva. Per tal de mitigar l’habitual neguit que acostuma a causar enfrontar-se a un procés de selecció, s’han explicat amb detall les seves diverses fases, les característiques de l’oferta i els requisits que es demanen. També s’ha practicat com respondre correctament a la trucada prèvia que fa la persona de recursos humans per concertar una primera cita, per des d’un bon començament fer amb èxit una bona autopresentació.

Els candidats que hi accedeixen de la mà del Consorci passen directament a la primera prova de grup, saltant-se la preselecció de currículums. En aquest cas el grup és molt heterogeni pel que fa a gènere i edats, i la gran majoria són persones del barri de la Mina. Si superen la dinàmica grupal tenen l’entrevista personal i, si aquesta va bé i obtenen la posició, l’empresa els farà una formació específica, tot tenint en compte, com s’ha dit, que s’espera que la persona sigui capaç de fer-se càrrec de les diverses ocupacions que calen en un gran supermercat (caixa, magatzem, reposició, neteja, tancament,...). De fet, aquest perfil polivalent és el que s’està generalitzant i cada cop es demana més en el sector, a excepció de les feines específiques a la carnisseria, peixateria i xarcuteria, que demanen les destreses pròpies de l’ofici.

Consorci del barri de la Mina