Informació econòmica - Pressupostos aprovats

Pressupost exercici 2019

Pressupost exercici 2018 (Prorrogat)

Pressupost exercici 2017 (Prorrogat)

Pressupost exercici 2016

Pressupost exercici 2015

Pressupost exercici 2014