Atenció ciutadana

Atenció presencial sense necessitat de cita prèvia:
De dilluns a dijous de 08:30h a 14:00h i divendres de 08:30h a 13:30h
Telèfon de contacte: 934620020
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

EL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

El 13 de juny de 2000 es va constituir el Consorci del barri de la Mina, que respon a la voluntat d’aquestes quatre administracions: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona, d’assolir de forma progressiva i substancial una millora de les condicions de vida de la població del barri de la Mina.
El Consorci és una entitat jurídica pública, de caràcter local, dotada de personalitat jurídica pròpia independent dels seus membres per a la consecució de la seva finalitat

 

FINALITAT I TASCA

La finalitat el Consorci, recollida als seus estatuts, és dirigir, coordinar i executar l’aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina. Per al compliment de l’aplicació del Pla, el Consorci té la responsabilitat de portar a terme:

  • La realització d’actuacions en els àmbits educatiu, cultural, d’inserció laboral, social, d’habitatge, seguretat i prevenció.
  • La coordinació i col·laboració per a l’aplicació correcta de les actuacions socials, laborals, culturals, educatives, sanitàries i d’habitatge, que corresponguin a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d’actuació en coordinació amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • L’establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci.
  • Les actuacions urbanístiques previstes en el Pla de transformació, previ acord exprés del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • Les actuacions de col·laboració en l’elaboració dels instruments urbanístics que hagi aprovat l’Ajuntament de Sant Adrià i altres administracions o entitats amb competència en aquesta matèria.
  • L’emissió d’informe respecte a les actuacions urbanístiques que es portin a terme en el seu àmbit territorial d’actuació.
  • La previsió de vies de finançament per part de persones o entitats no consorciades.

 

ORGANIGRAMA I ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI

Pla de transformació

 

Composició dels òrgans de govern

 

CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

President:

Hble. Sra. Violant Cervera i Gòdia
Consellera
Departament de Drets Socials

 

Vicepresidenta:

Il·lma. Filomena Cañete Carrillo
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 

CONSELL DE GOVERN

El Consell de Govern és l’òrgan superior del Consorci. Està format per vint-i-vuit membres:

• Catorze representants de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sra. Violant Cervera i Gòdia
Presidenta del Consorci del barri de la Mina
Consellera
Departament de Drets Socials

Sra. Anna Figueras i Ibañez
Presidenta de la Comissió Executiva
Secretària d’Afers Socials i Famílies
Departament de Drets Socials

Sra. Cesca Domènech i Ruera
Directora general d’Acció Cívica i Comunitària
Departament de Drets Socials

Sr. Jaume Fornt i Paradell
Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Departament de Drets Socials

Sr. Agustí Serra i Monté 
Secretari de l'Agenda urbana i Territori
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sra. Ariadna Rectoret i Jordi
Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sra. Isabel Ferrer i Álvarez
Directora General de Proteció Civil
Departament d'Interior

Sr. Ricard Faura i Homedes
Cap de Servei d'Inclusió i Capacitació Digital
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sr. Juanjo Falcó i Monserrat
Director General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa
Departament d'Ensenyament

Sra. Àngels Blasco i Rovira
Directora General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural
Departament de Cultura

Sra. Elisabeth Cirici i Amell
Directora General d'Urbanisme
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sra. Natàlia Mas Guix
Secretària General
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Sr. Miquel Àngel Escobar
Secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran
Departament de la Presidència

Sra. Raquel Garcia i Sevilla
Directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Departament d’Educació

• Vuit representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Il·lma. Filomena Cañete Carrillo
Vicepresidenta del Consorci del barri de la Mina
Alcaldessa

Sr. Andrés Pozo Cueto
Regidora

Sr. Rubèn Arenas García
Regidor

Sra. Mercè Curto Gil
Regidora

Sr. Pedro Sánchez Álvarez
Regidor

Sra. Irene Aldabert González
Regidora

Sr. Gregorio Camacho Alcalde
Regidor

Sra. Isabel Marcuello García
Regidora

• Tres representants de la Diputació de Barcelona

Il·lma. Sra. Lluïsa Moret I Sabidó
Presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Sra. Teresa Llorens Carbonell
Coordinadora de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Sr. José Muñoz Luque
Gerent de Serveis de Benestar Social
Àrea d'atenció a les Persones

• Tres representants de l’Ajuntament de Barcelona

Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid
Quarta tinent d'alcalde
Direcció del Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Regidora del Districte de Nou Barris

Il·lma. Lucía Martín González
Regidora d'Habitatge i Rehabilitació
Direcció del Àrea de Drets Socials
Regidora del Districte de Sant Andreu

Il·lm. Sr. David Escudé Rodriguez
Regidor d'Esports
Regidor del districte de San Martí

• Secretaria

Sra. Núria Giralt i Page
Secretària
Lletrada de l'Assessoria Jurídica
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

• Assistents

Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent
Consorci del barri de la Mina

 

COMISSIÓ EXECUTIVA

Li correspon la direcció immediata i l'administració ordinària. Està formada per sis membres:

• Tres representants de la Generalitat de Catalunya designats pel titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sra. Anna Figueras i Ibañez
Presidenta de la Comissió Executiva
Secretària d’Afers Socials i Famílies
Departament de Drets Socials

Sra. Cesca Domènech i Ruera
Directora general d’Acció Cívica i Comunitària
Departament de Drets Socials

Sr. Jaume Fornt i Paradell
Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Departament de Drets Socials

• Tres representants dels ens locals (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona).

Il·lma. Filomena Cañete Carrillo
Vicepresidenta del Consorci del barri de la Mina
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sra. Teresa Llorens Carbonell
Coordinadora de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
Àrea d'atenció a les persones
Diputació de Barcelona

Il·lma. Lucía Martín González
Regidora d'Habitatge i Rehabilitació
Direcció del Àrea de Drets Socials
Ajuntament de Barcelona

• Secretaria

Sra. Núria Giralt i Page
Secretària
Lletrada de l'Assessoria Jurídica
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

• Assistents

Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent
Consorci del barri de la Mina