La pandèmia de la COVID-19 té una afectació que va més enllà de la crisi sanitària que s’intenta aturar des dels hospitals i que està modificant conductes i sistemes. Es tracta d'una crisi a tots nivells sanitari, social i econòmic, i les empreses que a causa de l'emergència han vist augmentada la seva activitat o que han de substituir baixes de personal propi han hagut d'adaptar els seus processos de selecció fent ús d'eines telemàtiques per tal d'agilitzar-los.

 

A inicis de març força processos de selecció laboral que s'estaven posat en marxa per cobrir l'esperat augment d'activitat per vacances de setmana santa, temporada d'estiu o cobrir vacances del personal fixe es van aturar de cop amb la pandèmia. Per contra s'han activat els sectors de la neteja especialitzada, les compres online, les cadenes de supermercats i la logística. Arran d'aquests canvis la Xarxa de serveis d'inserció sociolaboral del Consorci i, especialment, el SIOL (Servei d'Informació i Orientació Laboral) que és la porta d'entrada a la xarxa s'ha adaptat per tal d'assessorar a les persones que volen optar a un d'aquests nous llocs de feina. En aquests moments les empreses valoren molt l'experiència prèvia i la formació ja adquirida perquè no hi ha temps per fer formacions especifiques, la urgència és començar a treballar com més aviat millor.  Els processos de selecció s'han escurçat i l'entrevista presencial ha quedat substituïda pel contacte telemàtic.

En alguns casos els departaments de recursos humans fan l'entrevista per telèfon per conèixer la vida laboral, la motivació pel lloc de feina, la flexibilitat i disponibilitat que té la persona candidata. Si se supera aquesta fase la persona, via correu electrònic, haurà d'enviar la documentació necessària i l'empresa li donarà cita per fer una ràpida formació. Altres empreses treballen amb aplicacions que cal instal·lar-se o amb l'enllaç a una pàgina web des d'on s'accedeix a una bateria de preguntes i si el que pot oferir la persona s'ajusta als requeriments de l'empresa s'estableix un contacte personalitzat per continuar el procés. I encara fan servir una tercera via, l'email. En aquest cas es demana a la persona aspirant que respongui a les preguntes que se li fan enregistrant-se i enviï la gravació mitjançant el correu electrònic. En aquest cas ja no hi ha entrevista personal i tot el procés es fa via telemàtica. Si s'arriba al final de la selecció, l'empresa envia el contracte per ser signat i les indicacions del dia i lloc d'inici  la feina.

 

 

 

Vistos aquests canvis en el processos de selecció el SIOL recomana estar molt alerta i atendre amb regularitat al llarg del dia els diversos canals de comunicació i informació: correu electrònic, aplicacions de cerca de eina, xarxes socials, webs d'empreses i els mitjans de comunicació. Cal respondre a les trucades desconegudes perquè en general les empreses fan servir números de telèfon o extensions que no permeten tornar la trucada. Aconsellen practicar l'entrevista telemàtica enregistrant-la com si de l'entrevista presencial es tractés per familiaritzar-s'hi i anar agafant traça. I, sobretot, mantenir la motivació i les ganes si els primers cops no hi ha sort, per seguir intentant-ho amb bona actitud.

Consorci del barri de la Mina