Des de la col·laboració i la complementarietat de la iniciativa pública i privada el Consorci i el grup empresarial SIFU han dissenyat un pla d’accions conjuntes a desenvolupar al llarg d’aquest 2021. L’objectiu és facilitar l’accés al treball de les persones amb certificat de discapacitat i sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat d’aquest col·lectiu.

 

 

Es tracta de tres accions formatives i una de sensibilització. Hi participen persones que estan fent recerca activa de feina amb l’acompanyament del serveis: SIOL, Club de Feina, Accés i Situa’t de la Xarxa d'Inserció Sociolaboral, juntament, amb l’equip de Prospecció d’Empreses, per part del Consorci. I, per part del Grup SIFU, l’equip tècnic de la Unitat de Suport i una representació del seu personal laboral. Al llarg de les sessions que s’han planificat es busca un major coneixement d’ambdues parts pel que fa a missió i objectius, i organització i metodologies de treball. S’estudiaran les necessitats del mercat laboral en l’àmbit del treball especial; així com els perfils professionals amb més opcions i les oportunitats que ofereix en aquests moments. A les formacions els participants coneixeran i practicaran noves eines per afrontar els actuals processos de selecció implementats per les empreses, com l’entrevista ràpida, coneguda com speed dating.

Les dues primeres formacions ja s’han fet durant els mesos de febrer i març, totes dues de forma telemàtica. En el primer cas, va ser una presentació del Grup SIFU a càrrec de l’Equip de Suport per a les persones dels serveis sociolaborals del Consorci que s’han presentat com a candidates per a properes seleccions de personal. Aquell dia totes elles van poder defensar la seva vàlua professional, explicar perquè voldríem treballar pel Grup SIFU i presentar els seus currículums a l’empresa. En la segona sessió, els equips tècnics dels serveis sociolaborals del Consorci que participen en l’experiència van presentar els seus objectius i la tasca que fan. Alhora que les estratègies, eines i pràctiques de es fan per preparar futurs candidats als processos de selecció: recomanacions per l’entrevista individual, consells en la videotrucada i les entrevistes telemàtiques, indicacions per utilitzar plataformes telemàtiques i aplicacions digitals.

 

 

 

Preparar-se per als processos de selecció

Pendent de concretar les dates hi ha previstes dues sessions més. Una per practicar l’entrevista ràpida amb el format speed dating, per tal d’adquirir agilitat, treballant l’estructuració d’un missatge clar i concret, amb el qual la persona es presenta i exposa els seus objectius professionals, competències i marca personal, per captar l’atenció de qui fa la selecció. I, una darrera sessió per preparar una acció de sensibilització vers la situació de les persones que tenen alguna condició de discapacitat. En aquest cas, de manera conjunta, participants dels serveis del Consorci i una representació de la plantilla de l’empresa elaboraran material de difusió a partir de la propia experiència en el món del treball.

Grup SIFU, amb seu a l’Hospitalet de Llobregat i 25 anys d’activitat, és un centre especial d’ocupació que proporciona tots aquells serveis que una companyia pot externalitzar perquè no formen part de la seva activitat principal. Té una plantilla de 4.500 persones i està present a l’Estat Espanyol i a França amb 1.600 clients, tant del sector públic, com del privat, a qui ofereix serveis a mida i aporta valor afegit amb la Responsabilitat Social Corporativa facilitant la incorporació al mercat de treball de les persones amb diversitat funcional.

Consorci del barri de la Mina