Cinc noves empreses han signat conveni amb el Consorci, durant el primer semestre de l’any, que ara sumen un total de 193 companyies col·laboradores amb la xarxa de serveis d’inserció sociolaboral, que durant el mateix període ha generat un total de 311 contractacions. Els sectors amb major demanda són el de la neteja i el de la logística.

 

 

El servei de Prospecció d’Empreses del Consorci treballa cercant i assessorant empreses sensibles a la realitat social perquè col·laborin en la contractació de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió. De les gairebé dues-centes que tenen acord de col·laboració n’hi ha de fins a vint-i-sis municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, Bages, Osona, Maresme i la Selva. I de sectors diversos. Els més demandats, el de la neteja i la logística, però, també hi ha ofertes de feina per als sectors de l’hosteleria i restauració, comerç, administració, vigilància, manteniment, jardineria, manufactures, socioeducatiu i sociosanitari, o del reciclatge. Amb els quals l’equip del servei de Prospecció estableix contacte i visita per conèixer les necessitats concretes de cada empresa i els seus requisits a l’hora de contractar personal, de manera que des del Consorci es poden cercar els perfils laborals i preparar les persones candidates més adequades a les ofertes de treball que es van generant. Tenint en compte, al mateix temps les necessitats de la població activa del barri.

 

 

Assessorament a les empreses i retorn social

Les empreses agraeixen l’assessorament pel que fa a les ajudes i bonificacions que poden obtenir quan formalitzen la contractació de persones amb certificat de discapacitat o pertanyents als col·lectius en risc d’exclusió. Igual, que el suport que Prospecció fa als processos de selecció que s’organitzen per incorporar nou personal. En aquest cas, un cop es coneix exactament què necessita l’empresa, s’informa les persones candidates de les característiques de l’empresa i dels requisits que es demanen pel lloc de feina que s’ofereix. Alhora que s’organitzen sessions formatives per preparar-se per a la selecció. Es fa revisió del currículum i simulacions d’una entrevista de selecció. Si es formalitza la contractació el servei fa un seguiment del procés d’incorporació i de l’adaptació de la persona al lloc de feina en coordinador amb el departament de recursos humans de l’empresa.

Les empreses col·laboradores també ofereixen visites, formacions i pràctiques per a les persones que atenen els serveis de la Xarxa sociolaboral del Consorci. Tot i que, tant durant el 2020 com el primer semestre del 2021 les visites i les formacions s’han fet, majorment, de manera telemàtica per les restriccions a causa de la pandèmia de la COVID i les pràctiques han estat cancel·lades. Han estat uns anys fàcils per al teixit productiu i de serveis que s’ha vist avocat al tancament temporal, a l’aplicació dels ERTOs i a l’adaptació per superar la crisi sanitària.

Consorci del barri de la Mina