Al llarg d’aquest mes de febrer, des del projecte Situa’t, el qual pertany a la Xarxa de Serveis d’Inserció Sociolaboral del Consorci del Barri de la Mina, s’han dut a terme un seguit d’activitats socioeducatives i comunitàries amb les persones participants de l’aula taller.


Una de les accions desenvolupades ha estat la visita al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on les persones participants van poder gaudir de més de tres milions d’espècimens (plantes, líquens, fongs, animals, sons, fòssils, minerals i roques) recol·lectats i conservats durant més de tres segles gràcies a l’esforç de naturalistes i col·leccionistes, institucions i particulars, i al treball constant dels científics per comprendre millor la realitat biològica i la història geològica.

Amb aquesta visita, es van assolir 3 objectius principals: fomentar, mitjançant l’assemblea, la participació activa i la decisió conjunta per tal d’escollir un lloc per visitar, oferir a les persones participants del Situa’t, conèixer i experimentar espais d’oci alternatius, i desenvolupar habilitats grupals tant comunicatives, com personals i d’interacció social.


A més d’aquesta visita, a l’aula taller prelaboral, es van realitzar un seguit de monogràfics i tallers per a treballar diferents aspectes de caire sociolaboral, amb la implementació de dinàmiques grupals per entrenar diferents habilitats i competències relacionals, com la cooperació i treball en equip, analitzar i conèixer la importància de la comunicació, la creativitat i reflexió crítica.

Consorci del barri de la Mina