El dia 1 de juny, Consorci del barri de la Mina i els projectes Fem família i la Capsa dels Jocs assisteixen a la recollida dels certificats d'agraïment per la col·laboració efectuada al projecte educatiu amb utilitat social, Aprenentatge Servei Comunitari.

 L'Aprenentatge Servei Comunitari és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els alumnes, de segon cicle de l'educació secundària obligatòria, es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

L'impuls del servei comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria és una acció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

 

Els projectes del Consorci del barri de la Mina que han acollit als estudiats són, Fem Família i la Capsa dels Jocs, on alumnes han pogut desenvolupar certes tasques i conèixer de primera mà com funcionen aquests serveis amb l'objectiu de:

• Activar la disposició a l'empatia, l'altruisme i la cura.
• Formar la identitat dels joves tastant el compromís cívic.
• Tractar problemes socials usant la intel·ligència individual i col·lectiva.
• Aprendre coneixements i adquirir competències acadèmiques i vitals.
• Apropiar-se de valors després de viure'ls i de reflexionar l'experiència.
• Sentir-se part de la comunitat tot actuant pel bé comú.
• Adquirir una visió política crítica i global, donant sentit a les accions locals.
• Contribuir a teixir una xarxa local d'institucions educatives i entitats socials.

Des del Consorci i els seus projectes, es valora molt positivament aquest projecte educatiu i estem encantats de poder participar activament a ell.

Consorcio del barrio de la Mina