El 2008 començarà la construcció de 400 habitatges socials. D'aquests, 350 són per al reallotjament de les famílies afectades pels enderrocs de l'edifici del carrer Venus i les seccions centrals dels grans blocs de Mart, Llevant i Estrelles, previstos al Pla Especial de Millora i Reparcel·lació del barri. Un cop adjudicades les obres per concurs públic, els treballs començaran abans de l'estiu i duraran uns dos anys. El pressupost estimat és de 53 milions d'euros.

 

El Consorci ha encarregat a l'INCASÒL les obres de construcció dels habitatges socials que ocuparan set parcel·les de nova creació.

 

Concurs públics iniciats:

 

Consorci del barri de la Mina

 

.