El Consorci contribuirà a estudiar la sostenibilitat social de les actuacions de renovació urbana impulsat per la Universitat d’Oxford. La Mina ha respost afirmativament a la invitació de l’Institut Oxford per al Desenvolupament Sostenible que considera el Pla de Transformació un exemple de bones pràctiques en l’àmbit de la regeneració urbana. El projecte d’investigació europeu que promou la institució britànica, durarà tres anys i estarà finançat per un programa d’esponsorització del Banc Europeu d’Inversions.

 

Juntament amb altres ciutats europees es tracta d’aprofundir en diverses estratègies i plantejaments a l’hora de posar en marxa la regeneració dels nuclis urbans marginals i degradats que encara queden a les ciutats europees. En el cas de la Mina hi ha un especial interès per conèixer l’estratègia que s’ha seguit d’implicar els sectors públic i privat, i les organitzacions no governamentals en el procés de recuperació urbanística i social del barri.

 

Part de la investigació abordarà l’impacte social de la transformació definint els indicadors que permeten “medir” resultats socials i la satisfacció de les persones afectades; els nous instruments de finançament a través de fons de desenvolupament urbà i, la importància de barrejar les promocions d’habitatge públic i privat, nou comerç i població amb poders adquisitius diferents.

 

Xarxa Sociolaboral 

Presentació de la Xarxa de serveis sociolaborals del Consorci als alumnes d’integració social de l’Institut Salvador Seguí.
La vessant social del Pla de Transformació és considera la clau de l’èxit del canvi substancial al barri.

 

Intercanvi d’experiències
La Mina ja va participar, entre els anys 2004 i 2007, en la xarxa europea Regenera per estudiar actuacions integrals en nuclis urbans. D’aquell intercanvi d’experiències entre una dotzena de ciutats europees se’n van recollir conclusions prou interessants i contrastades per poder aplicar en altres actuacions de recuperació de barris i àrees degradades de ciutats europees que volen afrontar amb garanties la seva dignificació i plena integració.

 

Consorci del barri de la Mina
.