L’equip del Síndic de Greuges va atendre 23 visites en el seu primer contacte amb la ciutadania de Sant Adrià de Besòs i va recollir un total de nou consultes i catorze queixes. La trobada es va fer el dia 17 de setembre, d’acord al conveni de col•laboració que, ara fa poc més d’un any, van signar l’Ajuntament de Sant Adrià i el Síndic de Greuges per “potenciar la defensa dels drets de les persones en el municipi”.

Escrit del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó (Maig 2009)

El de Sant Adrià va ser el primer dels set convenis que el Síndic, Rafael Ribó, ha signat al llarg del darrer any. Aquests convenis s’estableixen amb l’administració local per la seva proximitat amb el ciutadà, però les consultes o queixes que es recullen poden anar referides a qualsevol de les administracions públiques, de les quals es valora la seva activitat o inactivitat en relació a la ciutadania.

 

Fonts de la Sindicatura van informar que la majoria de les consultes i queixes recollides aquell dia a Sant Adrià van ser de particulars, de naturalesa molt variada i referides a diverses administracions públiques. Totes les entitats i associacions de la ciutat van rebre amb antelació una carta on se’ls informava de la visita de l’equip del Síndic i se’ls convidava a concertar prèviament una entrevista si desitjaven tenir una trobada personal amb els membres de l’equip. Els representants de la Sindicatura es van instal•lar al Casal de Cultura entre les quatre i les set de la tarda per rebre els veïns.

 

 Els ajuntaments que, com Sant Adrià, han establert aquesta relació especial amb la Sindicatura de Greuges (Castellar del Vallès, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní de Noia, Cardedeu i Barberà del Vallès), reben una visió singularitzada de l’actuació del Síndic en el seu municipi. Aquesta es concreta, entre d’altres coses, en la tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que recull la situació de les queixes gestionades referents al municipi i una estadística de les consultes provinents de persones i entitats, que hagi atès el Síndic. Aquesta relació singular contribueix a l’hora a acostar la institució del Síndic als veïns. El primer informe referent a Sant Adrià, publicat el mes d’abril passat, recull l’activitat de l’any 2008.

 

Atenció individualitzada
El Síndic ja va visitar Sant Adrià de Besòs el mes de febrer de 2008, abans de la signatura del conveni, dins del programa regular de visites que fa un cop al mes o cada tres setmanes a una ciutat o poble de Catalunya. Amb el conveni la relació i els contactes s’intensifiquen i s’estableixen una o dues visites l’any al municipi. En aquella ocasió el Síndic va recollir una queixa formal de la Plataforma d’entitats i veïns del barri de la Mina que al•legava un funcionament irregular i insuficient dels mecanismes de comunicació i participació amb les diferents administracions públiques presents al barri i especialment amb el Consorci del barri de la Mina. Rafael Ribó va endegar, aleshores, un procés d’estudi de la qüestió i va demanar informació i documentació al Consorci per poder donar resposta a la queixa de la Plataforma.

 

 Les seves consideracions finals, presentades el mes de maig passat, no van corroborar la queixa de la Plataforma. Segons l’escrit que va fer arribar a l’entitat veïnal i al Consorci, el Síndic considera que “al barri de la Mina s’estan duent a terme projectes i actuacions per part de les administracions públiques consorciades amb la presència activa dels veïns, abocant una gran quantitat de recursos econòmics, humans i tècnics que, sens dubte, representa la intervenció més important feta a Catalunya en aquesta matèria, proporcionada i especialitzada tenint en compte les característiques i necessitats singulars del barri”. I afegeix que “no detecto indicis d’actuació irregular que justifiquin la meva intervenció”.

 

L’arbitratge del Síndic és clau per a la resolució de conflictes entre el ciutadà i les diverses administracions per garantir el dret de tothom a una bona administració.

 

Consorci del barri de la Mina