El jurat del VIII Concurs internacional de bones pràctiques de Nacions Unides ha atorgat al Pla de Transformació de barri de la Mina la qualificació de “Millor” i l’ha inclòs en el grup de les 48 propostes finalistes per accedir a algun dels 12 premis que es concedeixen. Aquesta condició, dóna entrada directa al projecte de la Mina per formar part de la Biblioteca de ciutats per a un futur sostenible i del Catàleg espanyol de bones pràctiques que edita el Ministeri de Foment amb motiu d’aquests premis, dels quals n’és promotor. .

 

El Concurs internacional de bones pràctiques per a la millora de les condicions de vida de la ciutadania des de la perspectiva del desenvolupament sostenible forma part del programa de bones pràctiques i lideratge local creat pel Centre de Nacions Unides per als assentaments humans (ONU-Hàbitat). Com a secretariat permanent del Comitè Hàbitat espanyol, el Ministeri de Foment impulsa la participació de bones pràctiques de projectes executats a l’Estat Espanyol, coordinant la selecció i l’enviament de les que compleixen els requisits establerts. En aquesta edició, el premi internacional Dubai 2010 a atorgat 12 guardons, 10 d’ells per bones pràctiques i 2 per transferències de bones pràctiques.

  

Des d’aquest ministeri el director general del Sòl i Polítiques Urbanes, Félix Arias, va destacar la dificultat de mantenir el molt bon nivell de les propostes nacionals al llarg de les diverses edicions del certamen. “Sembla evident –va assegurar- que això només es possible amb el compromís per part de tothom, una bona manera de fer les coses per part de les institucions i els particulars, i la suma d’esforços en la necessària persecució dels objectius de sostenibilitat en els nostres pobles i ciutats”.

Criteris integrats al Pla de la Mina
Per arribar a determinar les “bones pràctiques” d’una actuació la comunitat internacional ha adoptat fins a set criteris basats en: impacte, associació, sostenibilitat, lideratge i enfortiment de la comunitat, igualtat de gènere i inclusió social, innovació i transferències. L’impacte ha de demostrar que s’han donat unes millores tangibles en les condicions de vida de les persones en qualsevulla de les temàtiques proposades. L’associació assegura que hi ha un treball d’equip i col•laboració entre distintes administracions, o el sector privat i el públic, organismes internacionals, institucions acadèmiques, associacions professionals, mitjans de comunicació, líders cívics, i voluntaris i professionals. La sostenibilitat és la manifestació de que els canvis són duradors, ja sigui en el marc de les lleis i les normatives, les polítiques socials, en el marc de les institucions, i els sistemes de gestió eficients, transparents i responsables. Pel que fa al lideratge i l’enfortiment de la comunitat, cal comptar amb iniciatives que inspirin activitats innovadores, que fomentin els canvis i inclueixin modificacions en les polítiques públiques; així com l’habilitació de les persones, barris i comunitats alhora que s’aconsegueix incorporar les seves habilitats en l’acceptació i resposta a la diversitat cultural i social, la possibilitat d’intercanvi, transferència i aplicació d’experiències, i l’existència de mesures adequades a les condicions i nivells de les distintes capacitats. Les bones pràctiques exigeixen l’igualtat de gènere i la inclusió social, a través de l’acceptació de la diversitat social i cultural, i la promoció de la igualtat i l’equitat social en qüestions com els ingressos, gènere i edat, condicions físiques i mentals, i el reconeixement i valoració de les distintes capacitats. L’aspecte innovador d’aquestes pràctiques ha de ser difós i transferit per poder ser compartit i aplicat, degudament adaptat, a d’altres casos. I, finalment s’ha establert un criteri de transferències que recull l’impacte resultat de la transferibilitat d’idees, canvis en polítiques o pràctiques resultants, així com la sostenibilitat de la transferència com part d’un procés continu d’aprenentatge.

  

Els premis es convoquen amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones en els seus aspectes físics, econòmics i socials, i de la sostenibilitat de les ciutats. Per tal d’avaluar les diverses propostes presentades, s’estableixen set àrees temàtiques de referència: habitatge, desenvolupament territorial i urbà sostenible, gènere i lluita contra l’exclusió social, gestió sostenible dels recursos naturals, ciutat i entorn natural, transport i accessibilitat, i governabilitat urbana. Categories, a varies de les quals s’adscriu el Pla de Transformació del barri de la Mina perquè integra en un mateix projecte la regeneració física del territori urbà i el desenvolupament de programes específics per atendre problemàtiques socials diverses, encaminades totes elles a la millora de les condicions de vida de la comunitat de la Mina.

Consorci del barri de la Mina