Formació i Inserció Sociolaboral 

En aquest àmbit d'actuacions l'objectiu és generar oportunitats de formació i la inserció laboral per prevenir situacions d'exclusió social, adaptant-les a les necessitats del mercat de treball, actualment condicionat per la crisi econòmica que també ha modificat la manera d'orientar les estratègies d'inserció. Aquestes es dirigeixen, ara, a ser capaç de mantenir-se "actiu", treballant i/o formant-se, encara que sigui alternant períodes de feina i atur.

Són programes integrals que fomenten, tal com dèiem, la formació i l'ocupació adaptada als diversos col·lectius d'aturats de la Mina. A través de la formació es tracta d'augmentar la capacitació professional i fer emergir les competències personals. És de vital importància la promoció de les pràctiques laborals i l'ús de les noves tecnologies de la informació per poder optar a un lloc de feina en igualtats de condicions amb la resta de la població activa, tenir opció a incorporar-se al mercat de treball ordinari i mantenir el lloc de feina.

Els diversos programes d'aquest àmbit conformen la Xarxa de Serveis d'Inserció Sociolaboral del Consorci.SIOL

Servei d'Informació i Orientació Laboral.
És la porta d'entrada a la Xarxa d'inserció sociolaboral on s'estudien un a un tots els casos per poder fer un diagnòstic del nivell de formació i experiència laboral de la persona i poder establir els itineraris personalitzats que caldrà seguir per millorar la seva capacitació professional i d'accés al mercat de treball. Primer es fa una entrevista en profunditat per conèixer el grau de formació i la situació socioeconòmica i familiar de la persona. Posteriorment, en una segona entrevista de diagnòstic s'estableix el punt de partida, es fixen objectius i s'informa dels recursos disponibles; per acabar consensuant un itinerari d'inserció sociolaboral. Després, va derivada al servei específic, intern o extern, que es fa càrrec del seguiment del seu itinerari formatiu i procés de recerca de feina.

C/ Orient, 15, baixos, 1
08930 Sant Adrià de Besòs
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
tel.: 93 462 25 26

Club de Feina

Proporciona eines i recursos necessaris per millorar la recerca activa de feina, reforçant la responsabilitat, l'autonomia, el compromís i la constància en tot aquest procés. Va adreçat als usuaris de la Xarxa que ja tenen certa autonomia i habilitat per buscar feina, als quals se'ls dóna suport a través de tutories individualitzades, o de petits grups. El servei té habilitat un espai on es pot fer ús del telèfon, fax i ordinador amb Internet; consultar ofertes de feina seleccionades dels diaris i webs específiques, i preparar currículums i autocandidatures. Paral·lelament, organitza mòduls formatius sobre l'ús de les noves tecnologies de la informació aplicades directament a la recerca de feina.
Per tal d'optimitzar aquest recurs, també l'utilitzen la resta de serveis de la Xarxa, que hi van en grup acompanyats dels seus responsables, i les persones que són usuàries dels serveis locals d'ocupació dels municipis propers que en poden fer un ús autònom. 

C/ Orient, 15, baixos, 1
08930 Sant Adrià de Besòs
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
tel.: 93 462 25 26

Apropa't a la feina

Servei d'inserció formatiu-laboral adreçat a joves de 18 a 30 anys amb baixa formació i sense experiència laboral, que per mitjà de pràctiques en empreses o contractes laborals de formació o ordinaris reben formació en un lloc de treball real. La persona arriba al servei per definir el seu objectiu laboral, analitzar les expectatives, fixar el perfil professional i dissenyar un itinerari individualitzat amb objectius a curt i mitjà termini. El pla de formació treballa de manera individual i en grup, actituds, hàbits i motivació envers el treball. Es realitzen mòduls específics de curta durada adaptats a cada lloc de treball, s'acompanya els joves en el procés de recerca de feina i quan es produeix la incorporació.

Casal Cívic La Mina
C/ Ponent, 37
08930 Sant Adrià de Besòs
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
tel.: 637 78 58 86

Itineraris d'inserció per a dones

És un servei d'inserció laboral específic per a la dona on rep suport i acompanyament en la cerca de feina. L'objectiu és millorar la seva ocupabilitat laboral mitjançant el desenvolupant de competències personals aplicables al món del treball, fomentar la inserció i el manteniment del lloc de feina. La definició del projecte professional és clau abans no hi hagi una necessitat d'immediatesa, perquè les dones, la majoria joves, iniciïn el procés d'incorporació al món laboral per motivació personal, la qual cosa ajudarà a consolidar el seu perfil com a treballadores i les seves possibilitats de promoció professional en el mercat de treball. S'organitzen mòduls formatius adaptats als llocs de treball que ofereix el mercat tenint en compte els perfils amb més sortida, se les prepara per fer una recerca de feina activa que respongui també a necessitats ben reals i s'acompanya la incorporació a la feina.

Casal Cívic La Mina
C/ Ponent, 37
08930 Sant Adrià de Besòs
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
tel.: 93 342 83 80

Accés

Itineraris d'inserció per a persones amb condicionants de salut mental.
Es tracta d'afavorir la seva inserció laboral treballant el desenvolupament dels recursos personals i la pròpia autonomia. Això es fa amb la seva implicació i responsabilització, revisant aspectes emocionals, personals, familiars, culturals, econòmics i socials. Amb dinàmiques de grup es creen situacions simulades de feina amb perfils diversos per fomentar l'adquisició dels hàbits necessaris al món del treball. I, amb les tutories individuals que es fan en coordinació amb la xarxa de salut se segueix el procés d'adquisició d'actituds i hàbits bàsics, que va acompanyat d'entrevistes de suport a la família. En aquests casos es compta amb la xarxa de recursos del treball protegit i també amb l'oferta del mercat ordinari, així com amb una xarxa establerta de coordinació amb serveis socials i centres de salut. 

Casal Cívic La Mina
C/ Ponent, 37
08930 Sant Adrià de Besòs
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
tel.: 93 278 84 50

Situa't

Servei adreçat a persones amb problemes d'addiccions que es troben en procés d'abstinència i tractament amb seguiment mèdic des del sistema de salut. S'organitza a partir d'una aula taller prelaboral de manipulats on els participants desenvolupen hàbits necessaris en el món laboral en una simulació de feina productiva. Els participants segueixen un itinerari individualitzat, acompanyat d'assessorament i suport, que té com a objectiu la motivació i la recuperació del control vital per a la seva inserció sociolaboral.
El treball a l'aula taller s'acompanya de mòduls formatius en habilitats sociolaborals i d'autonomia personal, mesures de seguretat i higiene, control de l'estrès i tècniques de recerca de feina adaptades a les característiques del col·lectiu, que compta amb la xarxa de recursos del treball protegit i també ordinari. 

C/ Mart, 36, baixos.
08930 Sant Adrià de Besòs
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
tel.: 678 60 48 30

Prospecció d'empreses

El projecte de Prospecció d'empreses de l'Àrea Social del Consorci, treballa directament amb les empreses per aconseguir la seva col·laboració i ampliar, així, l'oferta de pràctiques per a les persones que segueixen itineraris de formació i inserció a través dels diversos serveis de la Xarxa d'inserció sociolaboral. La col·laboració de les empreses és fonamental perquè a través d'aquestes pràctiques i les seves borses de treball s'obra la porta a possibles contractacions. Aquest compromís social de les empreses també les beneficia, fiscalment i per la possibilitat de conèixer la capacitat laboral de la persona abans de decidir la seva contractació.

C/ Mar, 12, entl.
08930 Sant Adrià de Besòs
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
tel.: 93 462 00 20

 

 

Segueix les activitats de la Xarxa Laboral pel Facebook