MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DELS HABITATGES I REHABILITACIÓ 

L’objectiu principal d’aquest eix d’intervenció és la millor de la qualitat de vida dels habitants, que, alhora, repercuteix en les condicions de convivència, civisme i identitat positiva del barri. En la primera etapa de desenvolupament del Pla de Transformació es van executar actuacions d’infraestructures amb criteris de sostenibilitat dels habitatges, amb la rehabilitació d’edificis i d’acord a les normatives vigents en matèria d’accessibilitat. Tots aquests treballs d’envergadura estan finalitzats. Actualment, la intervenció se centre en les tasques de manteniment.

 

Instal·lació de 30 ascensors a la Mina Vella

El mes de febrer de l'any 2010 van entrar en funcionament els darrers nou ascensors d'un total de trenta, instal.lats en vuit edificis de la Mina Vella, que a finals dels anys 60 es van construir sense ascensor i que ara donen servei a 300 famílies. Les obres d'instal.lació també han modificat l'organització viària dels carrers adjacents, alguns dels quals han passat a ser només per a vianants, a l'hora que s'han reordenat les àrees d'aparcament. El programa, iniciat a finals de l'any 2004 i completat a principis del 2010, corregeix un greuge comparatiu per la manca d'ascensors en vuit blocs de pisos d'aquesta zona del barri. Ja que la resta han disposat d'ascensor des del moment de la seva construcció, a l'igual que tots els habitatges de la Mina Nova. Així, s'ha contribuït a millorar les condicions de vida dels seus residents. Famílies que van arribar al barri cap a l'any 1972 i que actualment tenen persones grans entre els seus membres, amb les corresponents dificultats que això suposa per a la seva mobilitat. El projecte ha representat un cost total de 5,6 milions d'euros. I, pel que fa al finançament de l'obra, l'administració es va fer càrrec del 80 per cent del cost, mentre que el 20 per cent restant el van aportar els veïns.

Els nous ascensors van dins d'un cos adossat al mur exterior dels edificis amb una de les seves cares de vidre per donar lluminositat a l'interior de l'escala. La cabina té capacitat per a 6 persones i suporta un pes total de 450 quilos amb espai suficient per a una cadira de rodes. Donades les característiques dels edificis de la Mina Vella la instal.lació exterior és l'única solució, la qual cosa obliga a ocupar espai de les aceres i en alguns casos fins i tot de la calçada. De manera que ha fet falta una reurbanització dels espais entre blocs i d'alguns carrers que, després de les obres, passen a ser carrers d'ús exclusiu per a vianants. En tots els casos, els habitatges de la Mina Vella són edificis de planta baixa més cinc pisos.

La primera fase d'aquest projecte de millora, iniciada el mes d'octubre de 2004, ha beneficiat a un total de 90 habitatges dels edificis dels carrers del Mar i Gregal. En total, tres edificis a cadascun dels quals s'hi van adossar tres ascensors. Aquesta primera fase va incloure també les obres per completar les sortides d'ascensor a tots els replans d'un edifici singular de dotze plantes del carrer Mar, que originàriament només tenia sortida d'ascensor a la meitat dels replans. La segona, amb la instal.lació de dotze ascensors, es va iniciar a principis de l'any 2006 i correspon a quatre edificis situats als carrers Garbí, Xaloc, Tramuntana i Orient, amb tres escales de veïns cadascun. La tercera i última fase ha estat la de l'edifici del carrer d'Occident, el més grans de la Mina Vella, amb un total de nou porteries.

Reforma de vestíbuls i porteries dels blocs de la Mina Nova


Es tracta d'una actuació sobre l'estructura i organització de les escales de veïns, per redistribuir els accessos als habitatges. En alguns casos s'ha fet des del mateix carrer i en d'altres des dels patis interiors. D'aquesta manera, les entrades originals que donaven accés a 80 habitatges a través de dues escales de veïns, s'han dividit en dues d'independents, facilitant, així, l'organització de les seves comunitats al ser ara de 40 veïns. El cost total de l'actuació és de 1,5 milions d'euros.

S'han fet portals nous a les parets laterals dels edificis (testers), als patis interiors i de costat a costat el pati interior. El programa de millores ha inclòs la rehabilitació de totes les entrades i passatges interiors del conjunt de blocs de la Mina Nova. El projecte de reforma modifica la relació dels edificis d'habitatges amb l'espai públic. Originàriament, les entrades als vestíbuls de distribució de les escales de veïns s'ha fet des dels passatges o rambles que hi ha entre els edificis, de manera que, l'activitat veïnal quedava tancada a l'interior. En canvi, pel costat del carrer no hi havia ni portals d'entrada ni botigues.


Pel que fa a les obres de rehabilitació i millora de les àrees comunes dels edificis d'habitatges, s'han reformat els vestíbuls dels blocs dels carrers Saturn, Mart i Llevant. Segons les característiques de cada edifici s'hi han fet diferents tipus de treballs i la reparació de les cobertes. Les obres de millora inclouen el tancament dels vestíbuls, la reparació d'enrajolats i paviments, el pintat de parets, la fusteria i el canvi de reixes; a més, de canviar la instal.lació elèctrica i la il.luminació. També, s'han col.locat intèrfons als vestíbuls que no en tenien i canviat les bústies que estaven malmeses.


Rehabilitació de 40 pisos i dos locals al carrer de Mart

El mes de desembre de 2006 van entrar a viure els primers veïns dels pisos de lloguer social que es van rehabilitar completament al número 26 del carrer de Mart. Es tracta de 40 pisos i dos locals comercials que havien quedat deshabitats al llarg d'uns quants anys i estaven bastant malmesos per una colònia de coloms. Les obres van consistir en reformar integralment el conjunt dels immobles. Desprès de buidar i sanejar l'edifici de dalt a baix, es van reparar totes les instal.lacions dels diversos serveis, les cuines i banys, es van refer completament, i es va col.locar nova fusteria metàl.lica a totes les portes i finestres. La rehabilitació ha inclòs zones comunes com el pati interior i s'hi han instal.lat nous ascensors, intèrfons i bústies. El cost dels treballs, que van durar un any i mig, va ser de 3 milions d'euros.

Els pisos tenen quatre i tres habitacions, de 77 i 62 metres quadrats, respectivament. Els de quatre habitacions disposen de bany amb dutxa i aseo. Amb aquesta promoció d'habitatge de lloguer social es va voler donar resposta a la necessitat dels joves que volen independitzar-se i a les famílies que difícilment podrien adquirir un pis al mercat lliure. Deu dels pisos es van reservar a joves menors de 35 anys i dos d'ells els gestionen els serveis socials municipals, segons els casos que tenen de persones amb dificultats socioeconòmiques o amb risc d'exclusió social. Els lloguers establerts són de 300 euros al mes per els pisos de quatre habitacions i 240 per els de tres, i entre els requisits demanats calia haver estat empadronat al municipi de Sant Adrià de Besòs ininterrompudament des del primer de novembre de 2001.