URBANITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS

 

Connectivilitat interior

Dins les actuacions bàsiques del Pla especial i millora del barri de la Mina hi ha la construcció del passeig central, Rambla de la Mina, des de l'extrem occidental, tocant al Parc del Besòs, fins al mar. Aquest, té l'objectiu de crear una nova centralitat al barri que li configuri identitat col•lectiva. El pla també ha previst la reordenació de la xarxa viària i de mobilitat interior, actuant en el conjunt de carrers i vials existents, així com l'obertura de nous carrers de perllongació i la connexió amb els existents. La inversió total és de 26,5 milions d'euros.

  • Perllongació i reurbanització de carrers

Totes les artèries principals del barri (Cristòfol de Moura, Ponent, Manuel Fernández Márquez, Mar, Mart i Llevant) han estat reurbanitzades o urbanitzades de nou. La resta de carrers que conformen la xarxa viària del barri també s'han reurbanitzat.

Pel que fa a la voravia dels carrers l'objectiu ha estat reordenar, millorar i adaptar-les a la seguretat dels vianants. S'hi han col•locat noves rajoles de panot gran, al punt dels passos de vianant hi ha un model especial de panot per indicar la seva localització exacta a les persones amb mancances sensorials. Tota la voravia s'ha protegit amb pilars per evitar que els vehicles hi pugin. I, s'ha fet un carril bici i s'han instal•lat semàfors a totes les cruïlles.

  • Principals carrers verticals

Rambla de la Mina, és la gran aposta urbanística del Pla de transformació. Quan en els seus plantejaments es parla de buscar la centralitat i crear un eix vertebrador al barri, s'opta per fer un ample passeig central que li doni identitat i configuri un nou espai públic de relació ciutadana, on se situïn els edificis públics, el comerç i els punts de trobada per a la celebració col•lectiva. La nova rambla de la Mina, podria arribar, fins i tot, al mar amb una passarel•la per sobre la Ronda Litoral. El traçat actual, que té una llargada de 520 metres i fa 40 metres d’ample, va des del carrer Cristòfol de Moura fins a l’avinguda Eduard Maristany. És una avinguda ampla i oberta amb arbres i bancs per seure. El mes de gener de l'any 2004 es va inaugurar el primer tram d'aquesta rambla i es va donar per acabada el mes de juny de 2008 quan va començar a circular-hi la línia T6 del tramvia (Trambesòs), que té una parada a la mateixa rambla.

Ronda Sant Raimon de Penyafort, marca la frontera entre els barris de la Mina i del Besòs, a l'hora que permet la connexió amb la ronda Litoral i el centre de Barcelona. Actualment està sent remodelada per convertir-se en la connexió entre el Fòrum i el barri de la Sagrega de Barcelona. A través d’aquesta ronda es posen en contacte dos pols importants d’aquest punt de l’àrea Metropolitana de la capital catalana, la zona Fòrum amb tots els seus equipaments i la futura macroestació de l’alta velocitat de la part nord de la ciutat comtal. El cost total del projecte per urbanitzat tres quilòmetres i més de cent mil metres quadrats que passen principalment pel terme municipal de Sant Adrià de Besòs és de 39 milions d’euros.

Carrers Venus-Mar, Mart i Llevant, tots ells han estat reurbanitzats de nou i perllongats per travessar, en direcció mar, la zona residencial de nova creació que substitueix el desaparegut polígon industrial de la Mina. Tots aquests carrers arribaran, finalment, fins a l’avinguda Eduard Maristany, l'últim que hi ha abans del futur Campus universitari del Besòs que ja s'ha començat a construir en els terrenys que hi ha entre l’avinguda Eduard Maristany i la Ronda Litoral. El carrer Llevant era l'única de les principals vies urbanes del barri que no tenia sortida pel costat del carrer de Cristòfol de Moura. Per fer la seva perllongació es va haver de salvar un important desnivell del terreny, amb la dificultat afegida d'un subsòl d'aigües freàtiques molt a prop de la superfície.

Nova trama horitzontal

Pel que fa al traçat viari de la Mina s’ha fet un plantejament agosarat en proposar l'eliminació d’una part de la secció central dels grans edificis dels carrers Mart i Llevant. El projecte elimina els nivells de planta baixa, primer i segon pis, per deixar pas a dos grans passatges sota els edificis que faciliten l’accés d’un costat a l’altre i trenquen l’efecte pantalla d’aquests dos grans blocs de pisos. L'objectiu és eliminar barreres físiques i visuals que dificulten i compliquen el pas natural del vianant, obligant-lo a fer volta i allargar el seu camí. A l'hora, en concordància amb el projecte dels nous passatges transversals d'aquests dos edificis, tota la trama horitzontal de carrers i passejos per avianants es redefineix i s'anivella perquè quedi entrellaçada i faciliti la comunicació entre el sector de la Mina Vella i el sector de la Mina Nova.

Principals carrers transversals

Carrer Cristòfol de Moura, Passa pel costat litoral del Parc del Besòs connectant el barri del Besòs amb el centre del municipi de Sant Adrià de Besòs, travessant el riu. Per aquest carrer circula, des del mes de maig de 2007, la línia T-5 del tramvia (Trambesòs), que des de l’estiu de 2008 enllaça amb la línia T-4 del tramvia de la zona del Fòrum a través de la rambla de la Mina. A més, per aquesta via hi circulen dues línies d'autobús.

Avinguda Manuel Fernández Márquez, és a l'altra extrem del barri, a la zona més litoral i, originàriament, separava els habitatges del polígon industrial que s'ha enderrocat. Actualment, continua sent una via important per connectar la Mina amb els barris del seu entorn; però ara, a més, ha de permetre la relació entre la Mina de sempre i la nova zona reparcel•lada on s'hi edifiquen nous habitatges.

Carrer Ponent, entre mig d'aquestes dues principals vies de comunicació (Moura i Fernández Márquez) amb els barris veïns, el carrer Ponent connecta la Mina amb Barcelona, per un costat, i per l'altre amb el carrer Llevant, que, després de la seva perllongació, obra una nova via d'entrada i sortida del barri. Després de la reordenació de carrers, tots els carrers i vials transversals han quedat alineats per facilitar la circulació de persones entre un costat i l'altre del barri.

Antiga zona industrial de la Mina l'àrea que, fins l’any 2006, van ocupar les naus industrials del polígon d'empreses al costat del barri, ha quedat reurbanitzada del tot i les noves parcel•les sorgides s'han destinat a diversos usos: residencial, equipaments i serveis. Ja s’hi han aixecat els primers edificis d'habitatges de promoció privada on s’hi han instal•lats els primers veïns nouvinguts, i, un cop s’acabin els habitatges socials que ara es construeixen, compartiran aquest nou espai públic.

 

Pla especial - Projecte de Reparcel·lació

La proposta del Pla de transformació suposa anar més enllà de la rehabilitació urbana, apropant-s'hi des d'una perspectiva àmplia, on els aspectes socials, econòmics, culturals i urbanístics s'integrin en un projecte global, que busca per sobre de tot, fer possible un nou escenari d'habitabilitat al barri. El Pla Especial de reordenació i millora del barri de la Mina (PERM) es recolza sobre tres instruments bàsics de l'urbanisme actual: el projecte urbà, l'ordenament flexible i la gestió factible.