Per a les persones que estan fent recerca activa de feina el servei de Prospecció d’Empreses del Consorci té un programa per preparar processos de selecció laboral, que té un doble enfoc. D’una banda, organitza periòdicament tallers on es presenten i practiquen les fases i proves més habituals que les empreses utilitzen per fer selecció de personal.

 

 

Quan una empresa, amb la que generalment hi ha un conveni de col·laboració, obre una convocatòria que s’ajusta als perfils de la població activa de la Mina s’organitzen sessions de preparació adaptades a l’oferta de determinada empresa.

Aquest programa, pensat per superar amb un major índex d’èxit els processos de selecció, inclou visites a les empreses on es mostren les instal·lacions, activitat i organització de la companyia a les persones dels serveis de la xarxa sociolaboral del Consorci que es preparen per accedir a un lloc de feina. Aquest mes d’abril un grup format per la gent del Club de Feina, Accés i Situa’t han estat a URBACET, un Centre Especial de Treball (CET) dedicat a la neteja viària i a la jardineria de l’espai públic on un mínim del 70% del seu personal té reconegut el certificat de discapacitat amb un grau del 33% o superior.

El grup va ser rebut per l’equip de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP), encarregada d’adaptar el lloc de feina a la persona amb discapacitat, per tal de facilitar el seu encaix i desenvolupament de competències laborals. Van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà les tasques encomanades a les brigades que netegen la via pública en una trobada amb persones que hi treballen. Que els van explicar, des de l’experiència personal, com és la feina -que és molt física i a l’exterior a mercè de les inclemències del temps-, i el què cal tenir en compte. Els van fer una demostració pràctica i presentar les eines que fan servir. Es tracta d’una feina rutinària i poc reconeguda socialment que no tothom pot assumir. Demana forma física i resistència per carregar pes, i no tenir massa manies per tractar amb la brossa i la brutícia dels carrers.

 

  

 

L’objectiu de la visita era conèixer els perfils laborals que cerca l’empresa, les diferents funcions que s’hi fan i els requisits per poder accedir als processos de selecció de cara a futures contractacions. La missió de les empreses que són CET, com URBACET amb seu al barri del Besòs, molt a prop de la Mina, és garantir la inclusió laboral de les persones amb certificat de discapacitat i assegurar-les-hi un treball remunerat.

Calmar els neguits i saber destacar el millor de cadascú

Per altra banda, hi ha en marxa un taller de processos de selecció on l’objectiu és familiaritzar-se amb els seus procediments i diversitat de formats per, així, guanyar confiança i reaccionar adequadament en cada moment del procés. Actualment, inclou el domini de les diverses plataformes de comunicació telemàtica, ja que les empreses les han incorporat per fer les entrevistes personals i, sovint, a la persona se li demana que s’enregistri en vídeo per fer una autopresentació defensant les seves qualitats. També es donen consells clau com, cuidar l’aspecte, preparar l’escenografia que acompanya els vídeos i trobades telemàtiques, o informar-se prèviament sobre l’empresa a la que es presenten.

 

  

 Consorci del barri de la Mina