El Gran Teatre del Liceu va donar el dia 3 de desembre 2021 al Consorci del barri de La Mina un parell de portàtils per tal que puguin ser reutilitzats per les diferents entitats social que desenvolupen accions formatives i laborals (en recerca activa de feina).

Es pretén que la tecnologia arribi a les persones usuàries que ho necessitin.
La donació es va gestionar mitjançant el Servei de Prospecció d’Empreses.
La posada a punt dels equips informàtics anirà a càrrec del Consorci que instal·larà el sistema operatiu de nou.
Agraïm aquesta donació per part del Gran Teatre del Liceu i desitgen que aquest sigui un primer pas de col·laboració amb el barri.

Consorci del barri de la Mina