Aquest novembre des del Servei d’Inserció Sociolaboral d’ Accés es va portar a terme una activitat de dues sessions al Casal Cívic de la Mina, anomenada Peer to Peer.


Es tracta d’una metodologia basada en l’aprenentatge entre iguals o aprenentatge cooperatiu. La seva aplicació es planteja en una acció formativa dirigida per una persona usuària i en benefici de la resta de persones usuàries de l’Accés, que acudiran com participants/alumnat.
S’han portat a terme dues càpsules formatives: una sobre Linkedin i una altra sobre Twitter i Youtube.
L’objectiu d’aquesta activitat és reforçar les competències digitals de les persones usuàries del servei d’Accés, ja que el coneixement, el domini, l’accés, i la utilització de noves eines de recerca de feina, a més de contribuir a la integració social mitjançant l’acostament a la cultura telemàtica, és un factor determinant per a emprendre accions que condueixin a una millora del desenvolupament professional de la persona, tant en la recerca com el manteniment i la millora.
Alhora l’activitat ha permet treballar competències transversals tant en la persona que exerceix el rol de formador (comunicació, organització, responsabilitat) com en les persones participants (responsabilitat, disposició a l’aprenentatge, relació interpersonal, etc).”

 Consorci del barri de la Mina