El servei d’inserció sociolaboral, Accés, portar a terme una nova activitat on les persones participants treballen el coneixement de les pròpies competències amb la finalitat de reconèixer-les i posar-les al servei del seu currículum i perfil professional. Es tracta de detectar-les i identificar-les per després evidenciar-les en els processos de selecció, amb l’objectiu d’incrementar les possibilitats que la persona aconsegueixi el lloc de treball.

Quan parlem de competències transversal, ens referim a un gran nombre d’habilitats, capacitats i actituds que fàcilment poden ser transferibles al món laboral. Fins al punt de ser necessàries per definir un perfil professional realista, accedir al mercat laboral, i mantenir la feina en el temps.

L’activitat de competències transversals s’estructura en forma de càpsula, i es divideix en dues sessions d’una hora i mitja cadascuna. Al final de l’activitat es realitza un simulacre d’entrevista competencial, per posar en pràctica els coneixements assolits, i es fa l’avaluació a través de la tècnica d’observació. La valoració és positiva perquè veiem com les persones participants han sabut  identificar i definir les seves competències, citant exemples de la seva trajectòria laboral.

 

 

 

El Servei Accés és un servei adreçat a persones amb condicionants de salut mental, que forma part de la xarxa d’inserció sociolaboral del Consorci del barri de la Mina.

Consorci del barri de la Mina