El servei socioeducatiu Avança del Consorci comença aquest mes de febrer un programa de tallers per a l’alumnat de quart de l’ESO i els Cicles Formatius de l’Institut Escola La Mina, en coordinació amb el Servei d’Orientació i Acompanyament a la Transició (SOAT) de l’Ajuntament de Sant Adrià i l’equip orientador del centre d’ensenyament.

 

 

El programa treballarà creant situacions de selecció o anàlisi de l’oferta del mercat laboral el més real possible, amb les ofertes de feina i convocatòries de processos de selecció que fan les empreses quan volen contractar personal, informació actualitzada dels perfils professionals que aquestes necessiten i els requisits que demanen a les persones que es presenten als llocs de treballs que s’estan oferint. Es tracta de tallers adaptats a cada grup/classe, que tenen per objectiu que els nois i noies coneguin les exigències del mercat laboral, per fomentar el seu interès per la formació, l’aprenentatge i la millora competencial, i que alhora els motivi a continuar estudiant després de l’ensenyament obligatori. En el cas de l’alumnat de quart de l’ESO, que inclourà el grup d’estudiants de l’Aula Oberta i el de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) que dirigeix la PES-La Mina dels salesians, es farà un taller de dues hores dividit en dos blocs. En el primer s’abordaran els procediments utilitzats als processos de selecció que fan les empreses, i els requisits del mercat de treball. I en el segon, d’acord als interessos i les expectatives que tingui el grup, es plantejaran alternatives formatives.

 

 

 

Aula Oberta i Unitat d’Escolarització Compartida

Cal tenir present que, tant en el cas de l’Aula Oberta com de la UEC, es tracta de joves que tenen dificultats per adaptar-se al funcionament d’un centre educatiu. Per això, en grups més reduïts i amb una organització més flexible, segueixen un programa curricular adaptat que fusiona matèries i prioritza el treball manual i l’aplicació pràctica dels aprenentatges. En aquests casos, on hi ha dificultat per seguir estudis postobligatoris, experiències com la que Avança posa a disposició del centre van encaminades a oferir-los noves expectatives i motivacions per continuar el seu itinerari formatiu.

Pel que fa als continguts del taller, en el primer bloc, s’analitzaran ofertes de feina reals per veure quins són els requisits que demana el mercat laboral en aquests moments. Faran una experiència pràctica del que suposa entrar en un procés de selecció per trobar feina. I es mostrarà la importància que, actualment, té la formació digital, perquè les empreses la utilitzen de manera generalitzada en la selecció de personal. En el segon bloc del taller, segons els interessos del grup de joves, s’entrarà a estudiar les diverses alternatives de formació que s’ajustin millor als seus perfils i expectatives. Al llarg del taller es faran dinàmiques grupals i també individuals per donar respostes personalitzades.

 

 

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Pel que fa als grups dels cicles formatius, el plantejament és diferent perquè són grups d’estudiants amb una perspectiva més clara dels seus interessos laborals. Estan estudiant els Graus Mitjans d’Electrònica o Activitats Comercials i el Grau Superior de Transport i Logística, per tant, una formació ja orientada al món laboral en àmbits ben específics. En aquest cas, el taller es desenvolupa en tres blocs. El primer, igual que els casos anteriors, sobre processos de selecció per donar a conèixer els procediments que utilitzen les empreses i els requisits del mercat de treball. El segon bloc, en canvi, treballa l’entrevista de selecció amb una dinàmica del grup classe per experimentar l’entrevista real, fent un role playing (simulacre teatralitzat). I, en el tercer bloc el treball és individual, per als alumnes que ho desitgin, fent entrevistes simulades de selecció en línia, que demanen el domini de les eines digitals, i entrevistes simulades amb el format presencial. En tots els casos l’alumnat rebrà de manera personalitzada la valoració orientativa que li podrà fer Avança a partir de la seva experiència com a servei orientador per al jovent que està a cavall entre acabar o ampliar estudis i incorporar-se a les seves primeres experiències laborals.

 

 

 

 

Consorci del barri de la Mina
Fotografies d'Arxiu