El 74 % de les persones que l’any 2023 van entrar a la pàgina web del Consorci van fer una cerca directa a través de la seva adreça, mentre que el 26 % restant hi van arribar buscant informació d’una categoria, producte o servei del Consorci. La mitjana de visites mensual ha estat de 6.115, 1.642 visites més de mitjana que l’any anterior (4.473 visites/mes), que representa un 36,7 % d’increment.

 

L’evolució anual, tant pel que fa a visites com a visitants comptabilitzats, mostra una tendència a l’increment. Les visites van iniciar una lleugera corba ascendent l’any 2022, i el 2023, visites i visitants tenen un increment significatiu, arribant a les xifres de 73.387 i 37.582, respectivament. Les dades més altes obtingudes des de l’inici del registre l’any 2004, són les 89.943 visites de l’any 2020, i els 43.636 visitants de 2018. Els mesos de l’any que registren més visites són gener i octubre, que coincideixen amb l’inici de l’any i del nou curs. El mes d’abril de 2020 té el rècord de 20.556 visites.

 

 

Aparició a Google

Pel que fa a les aparicions del Consorci del barri de la Mina a Google, el passat 2023, s’inverteix la tendència a la baixa que venia de l’any 2019 i es registren 64.133 cops a Google Maps i 19.746 a la fitxa de Google. Tot i així, lluny encara de les xifres màximes que es van recollir aquell 2019: 118.986 (Google Maps) i 70.433 (Fitxa Google). Comparativament amb el 2022 hi ha un augment del 72% i el 83,6%, respectivament.

La informació que més es busca són les indicacions per arribar al Consorci, seguit de les trucades per telèfon i als continguts de la pàgina web. El dia de la setmana que es fan més consultes és el dilluns, seguit del dimecres i el divendres. I la valoració que en fan les persones que la visiten és de 3,2 punts sobre 5.

Consorci del barri de la Mina