A l’hora de fer balanç d’aquest 2020, el daltabaix patit des del mes de març a causa de l’aparició de la pandèmia per la COVID és ben visible en els informes de memòria que aquests dies presenten els serveis del Consorci. Tots recullen l’acció desplegada d’adaptació per garantir l’atenció necessària a les persones, que ha estat tot un repte.

 

 

En el cas del servei socioeducatiu Fem Família, dirigit a famílies immerses en la criança dels infants més petits, ha comportat una veritable reorganització del seu funcionament. Fem Família fa atenció grupal per fomentar la interrelació de les famílies que així poden intercanviar l’experiència de la criança i l’aprenentatge compartit. I també fa atenció personal de suport individual a les diverses necessitats de cada cas familiar. Per les activitats col·lectives s’ha dividit el temps del matí en dues sessions més curtes d’una hora i mitja, en lloc de la sessió única de les tres hores habituals, per poder multiplicar-les, fent grups més petits i poder encabir-hi tothom. Amb bona dosi de pedagogia l’equip educatiu va saber corregir algunes queixes inicials de les famílies en escurçar-los-hi el temps que cada grup passa ara al servei. Calia fer entendre que renunciant cadascú a una part, tothom hi sortia guanyant. Vàrem parlar-los de generositat social i col·lectiva. D’altra manera no hauria estat possible continuar. Així s’ha aconseguit seguir atenent tothom reduint l’aforament i mantenint grups bombolla d’acord als requisits de les autoritats sanitàries. Les tutories individualitzades es fan ara, majoritàriament, per via telemàtica. Tot i així, seguint estrictament les mesures de protecció, també se’n fan algunes presencialment, si el cas ho requereix. Fem Família és, per a les famílies que hi van, un espai segur en el qual confien. Ningú s’ha encomanat per assistir al servei, però, sí s’han hagut de gestionar situacions de persones afectades o de contactes amb algú positiu per COVID.

 

  

 

Millores no previstes

Els canvis implantats han comportat millores en aspectes no previstos inicialment. L’equip educatiu ha observat que amb el grup reduït ha estat possible detectar necessitats més ràpidament i anticipar-ne la resposta. Que persones que abans participaven poc perquè se sentien cohibides, han començat a compartir les seves vivències. Que la comunicació telemàtica ha donat opció en algun cas a mantenir el vincle amb el servei, quan el desplaçament fins al lloc és una veritable trava per assistir-hi regularment, també en el cas de les famílies que ja han acabat el seu procés, però, volen continuar en contacte. Fins i tot, les xerrades mensuals de la llevadora es fan ara per videoconferència. Les adaptacions han facilitat un acompanyament més proper i personalitzat que té resultats positius. A la programació mensual ha augmentat el nombre de sortides i passejades per fomentar el temps a l’aire lliure i la trobada en espais oberts.

 

  

 

Estadísticament ha estat un any bo. Totes les xifres pugen. Fem Família ha atès 48 famílies, formades per un total de 61 adults (50 dones i 11 homes) i 60 infants (29 nenes i 31 nens). Que tot plegat suma 121 persones ateses. Aquestes dades inclouen persones que segueixen un programa personalitzat amb assistència regular al servei (32 famílies, 43 adults i 58 infants) i les que recorren a Fem Família per assessoraments puntuals (16 famílies, 18 adults i 2 infants). A diferència d’anys anteriors, per les restriccions de la pandèmia, el 2020 només es van poder fer dues sortides grans on s’apleguen totes les famílies al complet. D’altra banda, ha augmentat l’atenció al punt d’informació des d’on s’han fet 11 derivacions per gestionar l’Ingrés Mínim Vital (IMV) -també derivat de la crisi sociosanitària- i 10 al servei sociojurídic. Hi ha hagut 9 altes i 5 baixes. Al ser un servei dirigit a famílies amb infants de 0 a 6 anys, les baixes es produeixen automàticament quan l’infant fa els 7 anys. Pel que fa a les derivacions entre serveis, s’ha incrementat el nombre de les que ha rebut Fem Família. Concretament, tres, dues venien de serveis socials i una de l’EAIA. Indicador que Fem Família s’implanta en la xarxa de serveis del territori. L’any 2019 va donar un total de 27 famílies ateses (54 adults i 58 infants) i la suma de 112 persones. Va haver-hi 10 altes i 5 baixes. I es va rebre una única derivació.

 

 

 

Desplegament telemàtic

L’altre gran àmbit desplegat arrel de la pandèmia i les restriccions és el de la comunicació telemàtica i les eines digitals, que han permès treballar, mantenir la comunicació amb les famílies, organitzar activitats individuals i col·lectives, i fer-ne difusió. Mitjançant les xarxes socials s’ha amplificat la repercussió del servei i s’han sumat seguidors externs interessats en la tasca i les propostes socioeducatives de Fem Família. La irrupció d’aquestes eines ha posat en evidència els perills d’exclusió a causa de l’escletxa digital, de manera que una de les qüestions abordades aquest 2020 ha estat l’alfabetització digital. Per aquest projecte ha estat clau poder comptar amb l’alumnat de pràctiques que ha mostrat a les famílies com crear un compte de correu electrònic, fer ús del drive i organitzar videoconferències amb distintes plataformes. Malgrat la pandèmia i els canvis a que ens ha obligat, Fem Família ha mantingut en tot moment el programa d’acollida a estudiants -en aquest cas dues alumnes al llarg de l’any- per poder fer les seves estades de pràctiques al servei.