Arrel de la irrupció de la pandèmia per la COVID i el confinament d’ara fa un any, els serveis de Suport a les comunitats d’escala i a les famílies de l’edicifi Venus han creat xarxes veïnals que vetllen pel benestar de les persones més vulnerables. S’ha establert una organització pròpia per garantir aliments i medicaments als grups de risc per evitar que haguessin de sortir de casa.

 

 
Aprofitant el tracte proper i l’atenció personalitzada que ambdós equips tenen amb la població del barri, van abocar-se a detectar les noves necessitats sorgides amb la crisi sociosanitària. L’autoconfiament que els va obligar al teletreball, no va estar impediment per continuar estant a prop de les persones, convertir-se en element detector de situacions de vulnerabilitat, i fer suport a les famílies que s’hi adreçaven cercant orientació davant la incertesa inicial. Així es va aconseguir, d’una banda, fer contenció tranquilitzant-les donant informació veraç i contrastada  i, per altra, descongestionar els telèfons d’emergència.
 
Paral·lelament, a partir de la informació tècnica que disposen els serveis i el suport de les persones referents de cada comunitat, amb qui es treballa habitualment, es va confeccionar una relació de casos que poguessin trobar-se en situació de vulneració que es va fer arribar als Serveis Socials del municipi. L’actuació d’aquests dos serveis va continuar amb una roda completa de trucades a totes les persones incloses en el llistat, per tal d’acompanyar-les emocionalment i assessorar-les en tot allò que els calguès.
 
Treball comunitari en temps de coronavirus
Aquesta feina s’ha acompanyat d’una intervenció en l’àmbit del treball social comunitari. El contacte amb els referents de cada comunitat d’escala ha estat constant per organitzar qüestions d’higiene comunitària, la feina dels serveis de neteja d’acord als protocols i mesures per evitar la propagació del coronavirus, i per establir l’aturada del cobrament presencial de les quotes comunitàries i proposar l’alternativa del pagament domiciliat. Gràcies a aquesta relació permanent i de confiança es van poder organitzar les xarxes veïnals i detectar nous casos de vulnerabilitat que també han pogut ser atesos. D’aquesta manera, s’ha garantit que les persones grans que viuen soles, les que tenen més risc davant la pandèmia o les que tenen dificultats de mobilitat hagin pogut comptar amb els seus veïns per cobrir les necessitats bàsiques, com la compra setmanal i els medicaments per als seus tractaments.
 
L’equip de Suport a les comunitats i el que intervé de manera integral amb la comunitat de l’edifici del carrer Venus, s’han ocupat de detectar casos en els que ha calgut recorre a la intervenció dels Serveis Socials per obtenir prestacions, lots del banc dels aliments, roba d’entitats socials, atenció sanitària a domicili o la instal·lació del servei de teleassistència. La crisi pel coronavirus va deixar sense ingressos des del primer moment força famílies del barri que han hagut de sol·licitar prestacions econòmiques, negociar amb les companyies de subministraments o comptar amb l’assessorament dels serveis d’orientació laboral per trobar feina.
 
Consorci del barri de la Mina