Fem balanç del servei de Millora de l’Ocupabilitat-Brigada de Manteniment engegat pel Consorci ara fa nou mesos amb un doble objectiu, que la població activa de la Mina tingui l’oportunitat de millorar la seva capacitació professional formant part d’un equip de treball i, que la tasta formativa que fan beneficiï directament l’entorn urbà del barri i el conjunt de la població. 

 

Objectius que formen part de les línies d’actuació del Pla de Transformació que executa el Consorci.

La formació és de peó de manteniment de l’espai públic, mobiliari urbà i equipaments. I fan tasques de neteja de solars, pintura i neteja de façanes per eliminar guixades, reparacions i arranjaments de l’espai públic i del mobiliari urbà, així com de les dependències del Consorci i de tots els seus serveis. Feines de lampisteria, electricitat, fusteria i petites obres, que contribueixen al bon estat de les instal·lacions i de l’espai públic que compartim. S’han impartit mòduls formatius sobre pintura, i eines digitals per a la informació i comunicació que també els garanteixin l’accés a l’administració i la gestió electrònica. Accions formatives sobre competències personals, habilitats socials i dinàmiques grupals; així com un curs en el maneig de desbrossadores, que els atorgarà la titulació necessària per ampliar el seu currículum laboral. Paral·lelament, a la formació tècnica i en riscos laborals -que corre a càrrec de la direcció tècnica que gestiona l’empresa adjudicatària, Aprise-. Cada participant estava seguint el seu propi itinerari personalitzat d’inserció laboral des de la xarxa de serveis d'inserció sociolaboral del Consorci, al qual ara podrà incorporar aquesta nova experiència formativa i laboral. Els plans individuals de millora de l’ocupabilitat es fan de manera participada i consensuada entre la persona que cerca feina i l'equip del SIOL (Servei d'Informació i Orientació Laboral), i comporten un seguiment periòdic de l’evolució de cadascun dels casos. Revisant competències personals i tècniques, que permeten fer correccions sobre l’itinerari plantejat inicialment si és necessari.

 

  

 

Superar les dificultats d’accés al mercat laboral

L’equip és mixt, sis homes -dos són subrogacions de l’antiga brigada del Consorci- i 4 dones. Es tracta de persones residents a la Mina del col·lectiu en situació de vulnerabilitat i amb dificultats d’accés al mercat laboral. El programa preveu la seva contractació en la categoria d’auxiliar de manteniment de l’espai públic, per una jornada laboral de 28 hores/setmana, amb un període mínim de sis mesos ampliable, com ja s’ha fet fins a un any. Més la persona responsable que porta la direcció tècnica, per a la coordinació, planificació i seguiment de la gestió, així com la coordinació del servei amb el Consorci. Al procés de selecció s’hi van presentar 20 persones de les quals se’n van seleccionar vuit, sis van quedar a la reserva per a possibles substitucions, dues persones hi van renunciar i quatre no van ser seleccionades. En el primer equip que es va formar va haver-hi una renuncia i la primera persona de la llista de reserva s’hi va incorporar.

 

  

 

  

 

Al llarg d’aquests primers nou mesos s’han fet intervencions regulars en els pisos, aparcaments i solars que gestiona el Consorci, on s’hi han fet reparacions i neteges periòdiques de desembossament. S’han fet actuacions en equipaments del barri i per alguna entitat que ho ha necessitat. Pel que fa a la via pública s’han netejat voreres i escocells, i en el cas dels blocs d’habitatges, el control dels serveis de subministrament, reparacions i neteges dels patis interiors. El nou servei és, igualment, un suport important per al conjunt de serveis del Consorci que poden comptar-hi per cobrir necessitats puntuals de reparacions, arranjaments, muntatges, instal·lacions, petites obres; que milloren les condicions dels espais on treballen i fan atenció directa els equips professionals de la xarxa de serveis del Consorci. De manera, que és el conjunt de la població del barri qui se’n beneficia. En total, sumen 410 intervencions entre maig i desembre, una mitjana de 52 treballs per mes, sent el mes de juliol, amb 80, el que més i el de maig -mes de la posada en marxa del servei-, amb 29 feines, el que menys.

Consorci del barri de la Mina