Els tècnics dels serveis sociolaborals de la xarxa del Consorci reben formació sobre la creació i edició de currículums en línia, així com d’estratègies per millorar la seva visibilització per part de les empreses que cerquen personal a contractar.

 

 

Gràcies al conveni de col·laboració que el Consorci té signat amb l’empresa Cavreu Sandbox S.L. per a la gestió d’ofertes i borsa de treball, així com per al desenvolupament d’accions destinades a la recerca de feina, es va organitzar una sessió formativa per conèixer de primera mà el seu editor de currículums en línia que, un cop redactat, permet compartir-lo amb un enllaç o codi QR, a més de poder-lo descarregar en format PDF per obtenir-ne la versió en paper.

En una primera part de la sessió, es va detallar el funcionament d'aquestes plantilles per fer els currículums. Per, posteriorment, crear-ne una de manera senzilla. L’eina ofereix diversitat d’estils i models amb un disseny actual i professional. Per a l’equip tècnic del Consorci va ser interessant poder establir diferències amb altres eines que també es fan servir en el treball d’orientació i assessorament a les persones que són ateses als diversos serveis de la xarxa quan cerquen feina o volen millorar la situació laboral en la que es troben.

 

 

 

Un cop coneguda la mecànica per a la creació dels currículums, la formació es va centrar en com fer-los més visibles per les empreses. Els portals de treball que utilitzen les empreses per rebre i filtrar candidatures fan servir les anomenades ATS (Applicant Tracking System), que podem traduir com -sistema de seguiment de persones candidates-. Són programes informàtics amb intel·ligència artificial per fer el cribratge automàtic de candidatures. Aquestes eines seleccionen només els currículums que compleixen uns certs requisits d’acord a determinades paraules clau, especificades per l'empresa.

És després d’aquest primer cribratge que els currículums arriben a mans de qui s’encarrega de validar o descartar els perfils de les persones candidates amb una mitjana de 6 segons per a cada currículum. I serà, posteriorment, amb els currículums validats amb els que s’iniciarà el procés de selecció. Això fa que sigui molt important escollir les paraules clau per a cada currículum. Segons es va explicar a la formació, depèn sobretot del perfil de cada persona i dels objectius que es pretenen. També és important estructurar-los molt bé perquè tinguin majors possibilitats de superar els filtres quan passen per les mans de qui els ha de descartar o no.

 

 

 

D’altra banda, l’empresa proporcionarà 50 subscripcions anuals que donen accés a totes les plantilles ( plantilles de curriculum vitae), infinites creacions, i descàrregues disponibles, pels tècnics i les persones usuàries dels serveis de la xarxa sociolaboral del Consorci.

Consorci del barri de la Mina