El nou projecte inclou millores en la valoració dels immobles i les indemnitzacions dels afectats per l'expropiació, i garanteix un habitatge a totes les famílies vulnerables al marge de la situació contractual de la seva llar.
Enllàç a la documentació del projecte.

 

Pel que fa a l'augment del valor de les propietats, es passa de 79.340 €, en l'habitatge de tres habitacions a 97.450€, i de 98.851 €, en el de quatre, a 121.514 €. En el cas de la indemnització per despeses de trasllat, quan es tracta d'entre 600 i 800 € se'n percebran 1.500 € en tots els casos. Està previstas també una indemnització per pèrdua de la possessió en cas de no ser propietari, que s'ha fixat en 6.846 € per els habitatges de tres habitacions i en 8.529 €  si en tenen quatre.

Departament de Drets Socials i Famílies
Consorci del barri de la Mina