El Servei de Suport a les Comunitats Veïnals del Consorci engega el seu compte d’Instagram, que se suma als de Facebook i Twitter creats anteriorment. Ampliant, així, les vies de comunicació amb el veïnat i de difusió de continguts sobre la tasca de suport a l’organització i gestió que fan per a les comunitats del barri que atenen.

Amb un ritme de publicacions setmanal l’equip del servei vol arribar, via Instagram, a un col·lectiu més jove, entitats del tercer sector i associacions del barri que també l’utilitzen. L’objectiu és promocionar el servei i fer-lo més accessible. En volen aprofitar el dinamisme, la possibilitat de publicar vídeos i la seva popularitat.

S’hi publica informació de servei, de la intervenció que fa i la manera de contactar-hi. Així com publicacions que donin resposta a les necessitats que es detecten a partir de les visites i les atencions que es fan. La xarxa els permet fer difusió gràfica a partir d’infografies i imatges de les campanyes per incentivar la cura per la neteja dels espais comuns, el civisme, la convivència, o bé els consells pràctics que es donen al llarg de l’any. Vol ser també una manera de fomentar la participació de la comunitat, de qui esperen rebre propostes i suggeriments.

Facebook té més seguiment entre la gent més gran, que el fa servir força, i Twitter arriba a àmbits més institucionals i de fora de la Mina. Tots dos continuen actius, juntament, amb el nou Instagram. Els continguts són similars, però, d’aquesta manera s’amplia la comunitat digital a la que s’accedeix.

 

 

 

Missió: autonomia en la gestió i convivència veïnal

El Servei de Suport a les Comunitats Veïnals del Consorci assessora a les juntes d’escala i fa mediació en conflictes comunitaris. La seva missió és contribuir a millorar l’ús, manteniment i gestió de les comunitats mitjançant la participació de les famílies que hi viuen. Així mateix, té encomanada la tasca d’intervenir de manera personalitzada a cadascuna de les sis comunitats de l’edifici del carrer de Venus, que agrupa 244 habitatges i una població propera al miler. En aquest cas, d’especial complexitat social i pel significatiu nombre de famílies en situació de vulnerabilitat (63%), l’equip fa el seguiment a partir d’uns plans de treball individualitzats -85 casos l’any 2022- per acompanyar aquestes famílies a resoldre necessitats. Aquestes tant poden ser socials, com educatives, de supervivència econòmica, de convivència o emocionals. Hi ha un seguiment constant a través de visites, acompanyaments i trucades mensuals, per mirar de complir els objectius del projecte educatiu individual (PEI) fixat de manera consensuada amb la família. En la resta de casos, es mira d’establir-hi un vincle de confiança amb visites porta-porta per donar a conèixer el servei i posar-se a disposició de qui ho necessiti.

L’any passat el servei va mantenir un total de 117 reunions amb persones referents de les comunitats, va fer un total de 4.849 intervencions socioeducatives, va intervenir com a mediador en 214 situacions de conflicte, va fer 5 campanyes comunitàries i 8 accions formatives. Del conjunt de 113 comunitats amb les que es treballa al barri de la Mina, 28 s’organitzen de manera autònoma, 50 tenen un grau d’autonomia suficient com perquè només puntualment necessitin l’acompanyament de l’equip, 43 necessiten un suport més intens i 12 requereixen un acompanyament estret.

 

 

 

Consorci del barri de la Mina