El Consorci de la Mina ha participat en un grup de treball organitzat per l’Institut Oxford per al Desenvolupament Sostenible, per estudiar la sostenibilitat social en el cas d’actuacions de renovació urbana. El projecte d’investigació impulsat per la Universitat Oxford Brookes té una durada de tres anys...

 

 

 

Actuacions a la Mina Vella:
Instal·lació d'ascensors i urbanització de carrers

 

 

...està emmarcat dins el programa europeu Jessica per la promoció d’inversions sostenibles, creixement i treball en àrees urbanes, i compta amb el finançament del Banc Europeu d’Inversions.

 

La participació de Sant Adrià de Besòs, encapçalada pel regidor d’urbanisme i vice-president executiu del Consorci de la Mina, Joan Callau, aporta l’experiència de l’execució del Pla de Transformació de la Mina que, en àmbits de la Unió Europea, és considerat un referent i un exemple de bones pràctiques de regeneració urbana. Juntament amb les ciutats de: Torí (Itàlia), Cardiff (Regne Unit), Rotterdam (Països Baixos) i Leipzig (Alemanya) s’analitzen diverses estratègies i plantejaments per posar en marxa la transformació de nuclis urbans menys afavorits que es podrien aplicar en futurs projectes europeus. En el cas de la Mina hi ha un especial interès en la implicació que s’ha aconseguit entre els sectors públic i privat, i les organitzacions no governamentals, en el procés de recuperació urbanística i social del barri. 

 

Mesurar l’actuació social
En aquesta primera trobada de treball celebrada els dies 19 i 20 de febrer a la seu de l’institut britànic, es va abordar l’impacte social de la transformació regeneradora a través d’uns indicadors que permeten “mesurar” resultats socials, no sempre fàcils de quantificar, com pot ser la satisfacció de les persones afectades, així com els nous instruments de finançament a través dels fons de desenvolupament urbà. Altres aspectes de l’estudi es fixen en la importància de barrejar promocions d’habitatge públic i privat, crear nou comerç i combinar població resident amb un poder adquisitiu divers. Els tallers de debat creats per a l’estudi aborden la regeneració urbana en l’àmbit local i nacional des d’un punt de vista integral.

 

Anteriorment, el mes d’abril de l’any passat, Andrea Colantonio, membre de l’equip investigador de la Universitat, va visitar la Mina per fer el seu treball de camp, previ al treball de recerca que ara s’ha iniciat. En aquella ocasió es va reunir amb tècnics del Consorci i les associacions de dones del barri, a més, de mantenir contactes amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Adrià i la Universitat. 

 

Consorci del barri de la Mina