El PLIA ha suposat un estudi de la realitat social i un treball de reflexió conjunta en el que han participat infants, adolescents i les seves famílies, responent a les enquestes que els preguntaven sobre activitats extraescolars, esports, horaris, alimentació i accés a la informació. Aquestes i altres qüestions que formen part del seu dia a dia, el qual transcorre principalment en el marc de la ciutat. Per a l’elaboració de l’estudi sociològic també hi ha participat el personal tècnic de l’administració encarregat de gestionar el ventall de serveis destinats a la infància, adolescència i el jovent; una amplia representació política de l’Ajuntament amb totes aquelles àrees que hi tenen una implicació directe, com són les regidories d’educació, urbanisme i infància i joventut, i els departaments d’alcaldia, esports i participació ciutadana. També els Centres d’Atenció Primària del municipi i les entitats socioeducatives que treballen per al col·lectiu d’aquestes edats.

 

  

 

S’ha volgut saber com és Sant Adrià pels infants i adolescents, si es compleixen els drets que els corresponen i què s’hi pot fer per millorar-ho. A tall d’exemple, hi ha una dada ben significativa, a mesura que es van fent grans cada cop se senten menys escoltats. A la pregunta “Les persones adultes us escolten prou?”, quan són a l’etapa de primària un 67% creu que sí i un 33% que no; però, quan són a secundària els percentatges varien, un 43% considera que se l’escolta prou i un 57% que no. Així, per transformar el que no rutlla i assentar les bases d’unes polítiques locals d’infància i adolescència que garanteixin el seu benestar i bon desenvolupament, cal tenir present la Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides (1989). Aquesta recull, entre altres, el dret de l’infant a ser escoltat, a tenir accés a serveis essencials de qualitat, a ser valorat, respectat i tractat justament, a viure en entorns segurs i nets, i a ser infant, que vol dir tenir l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i el lleure. L’altre gran acord present a l'hora d'elaborar pla per Sant Adrià són els Objectius de Desenvolupament Sostenible, adoptats pels líders mundials per erradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat de la humanitat.

 

 

 

Pel que fa als eixos estratègics que han d’orientar les accions específiques, se n’han establert cinc

  • La ciutat ha de ser a mida dels infants, adolescents i joves, considerant que són dels qui més vida hi fan en el seu dia a dia (escola, extraescolars, amistats...). Els ha de resultar acollidora i segura, un lloc on poder jugar a l’espai públic. I cal donar més metres quadrats a la natura dins la ciutat.
  • Les activitats de lleure socioeducatiu, esportiu, cultural, familiar, comunitari..., que són per aquest collectiu, han d’estar presents de manera transversals a tots els departaments de l’ajuntament. I fomentar l’educació en el lleure, els valors del civisme i la participació, així com els espais de trobada i l’associacionisme juvenil.
  • Tenir cura de la higiene mental dels nostres infants, adolescents i joves, que sense anar més lluny han vist vulnerats els seus drets durant la crisi de la pandèmia per la COVID. Cal reforçar -perquè arribin a tothom- els serveis de salut mental, i, a l’hora, el lleure alternatiu al tan omnipresent lleure digital.
  • Rigor amb la tolerància “0” a tota mena de violència. Preparar protocols àgils i eficaços, atendre a qui ho pateixi amb celeritat i coordinació, combatent la inseguretat i la sensació de vulnerabilitat. Perquè infants, adolescents i joves es puguin moure amb llibertat i tranquil·litat.
  • Sant Adrià ha de ser una ciutat que els escolat. I ha de comptar amb la seva posició i opinió en la presa de decisions, fent una cessió conscient i volguda de poder, fugint de l’adultcentrisme, i promovent en els més joves una experiència positiva de la pràctica de la participació

D’aquí, finalment, se’n desprendrà el Consell dels Infants i Adolescents de Sant Adrià que també ha de servir per garantir el dret a la participació i l’escolta. Ha de ser un veritable òrgan de participació directe en la vida social i d’influència en les decisions que afecten al conjunt de Sant Adrià. I al mateix temps, ha de poder col·laborar en altres òrgans de participació ciutadana.

 

Consorci del barri de la Mina