Alienació per subhasta de set locals comercials

Plecs subhasta

Anunci DOGC

Resolució de l'adjudicació de la subhasta pública

.